Se priser her

Ved generhvervelse af kørekort afholder køreskolen særskilt teoriundervisning i Kolding

Kontrollerende:

Har en tidsfrist pr. 01.07.2012 på 6 mdr. fra domsafsigelse til at gennemføre og bestå en teori- og køreprøve.

Hvis man dumper til teoriprøven mister man sit kørekort og først når køreprøven beståes får man det igen.

Består man ikke senest ved den 2. teoriprøve, skal der bestås en teori- og køreprøve for hver af de kategorier man ønsker at generhverve førerretten til.

Hvis man ønsker nyt kørekort kan denne ombyttes ved aflevering af godkendt foto.

Man skal til køreprøven stille med godkendt skolevogn.

Normalt afholdes prøven i kategori B.(almindelig bil).

Ring venligst for tilmelding

Generhvervelse af kørekort

Man skal søge politiet om ret til igen at erhverve kørekort, henvendelse på kommunen hvor ansøgningen udfyldes og afleveres, medbring venligst godkendt foto. Forvent 2 mdr. ekspeditionstid.

Man kan starte øvelseskørsel 3 mdr. før frakendelsestidens udløb.

Man kan tidligst afholde køreprøve 1 md. før frakendelsestidens udløb, men kørekortet udstedes først efter frakendelsestiden udløb.

Består man senest ved den 2. prøve, og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, generhverver man automatisk de kategorier man havde før frakendelsen.

Består man ikke senest ved den 2. teoriprøveprøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal man op til ny teori- og køreprøve i de kategorier man ønsker at generhverve.

Man skal til køreprøven stille med godkendt skolevogn. Normalt afholdes prøven i kategori B (almindelig bil).

ANT-kursus

Har du fået pålagt at gennemføre et alkohol, narko- og trafikkursus skal dette være gennemført inden dine papirer kan godkendes og du efterfølgende kan gå op til teoriprøve.

Selve kurset er et 4 x 2½ timers kursus fordelt over 4 uger. Du skal selv finde kursusstedet. Find kursussted HER.

Der er mødepligt
Du betaler selv for kurset jf. kursusstedets særlige regler.

Pris. 3200 kr.

Kursusbeviset skal bruges ved bestilling af teoriprøve.

Hvis du skulle have spørgsmål til ovenstående, står jeg naturligvis til rådighed.

Du kan finde vores komplette prisliste her.

Ring og hør mere