Når du skal erhverve dig et kørekort for første gang (kategori B) kræver loven at du har mindst 53 lektioner.

En lektion er fastsat til 45 min.

De 53 lektioner er delt op i mindst 29 lektioner i teori og mindst 24 lektioner i praktik. (LOVPLIGTIG UNDERVISNING)
De 24 lektioner i praktik er delt op således:
At du begynder med 4 lektioner på lukket øvelsesplads (Kravlegård):
Herefter skal du have 16 lektioner i kørsel på vej.

  • Du føres fra lettere til vanskeligere øvelser samt gentagende repetition indtil selvstændig kørsel.
  • Kørslen skal foregå på forskellige tidspunkter og i varieret trafikmængde.

og 4 lektioner på køreteknik (glatbane) ligger normalt lige inden køreprøven.

Du kan tidligst begynde på undervisning 3 mdr. før du fylder 17 år. Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 md. før du fylder 17 år.

Du kan tidligst komme til køreprøve når du er fyldt 17 år.

Undervisningen skal minimum strække sig over 14 dage.