Spirituskørsel

Vi har i DK en regel der siger vi må have op til 0,5 promille i blodet hvis vi køre sikkert.
Dvs. at grænsen faktisk er 0,0 hvis vi køre usikker eller er indblandet i et uheld.

Nedenstående skema er for førstegangs tilfælde og hvor der ingen anmærkninger er til kørslen af nogen art.

Promille Bøde/Fængselsstraf Frakendelse/Kørselsforbud
0.51 – 1,2 Netto månedsløn x promillen Kørselsforbud for nye bilister (de første 3 år)
1,21 – 2,0 Netto månedsløn x promillen samt 20 dages betinget fængsel Betinget frakendelse af kørekortet
2,01 – Netto månedsløn x promillen samt 20 dages fængsel se endvidere fane med kontrollerende

Ved gentagelsestilfælde er straffen endnu hårdere.

Fx får man altid en betinget fængselsstraf, 2. gang man kører spirituskørsel. (uanset promillen)

3. gang får man ubetinget fængsel. (uanset promillen)

Bliver man taget med over 1,2 promille 3 gange inden for 3 år, bliver bilen konfiskeret og overgår som statens ejendom.)

Dertil kommer så regningen hvis man køre ind i noget eller nogen, da forsikringen ikke betaler.

Klippekort

Hvis du ikke har haft kørekortet i 3 år, udløser 2 klip et kørselsforbud og du skal efterfølgende have særlig køreundervisning.Alle andre der modtager 3 klip inden for 3 år skal op til en kontrollerende køreprøve.

Man kan modtage flere klip på en gang.

Klip bortfalder på 3 års dagen, dette sker administrativt.

Hvis du laver noget af nedenstående udløser det et klip.

De bestemmelser der står i færdselslovens (FL)§ 125 stk. 2:

FL § 4 stk. 1 og 2:
Fremkørsel med rødt lyssignal.
Kørsel mod kørselsretning.
Overskridelse af spærrelinie ved overhaling.
Overskridelse af ubrudt kantlinie i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor.

FL § 5 stk. 2:
Tilsidesættelse af reglerne om kørsel over jernbanespor.

FL § 15 stk. 3 pkt. 1
Kørsel med for kort afstand til forankørende.

FL § 15 stk. 4:
Kørsel venstre om helleanlæg.

FL § 16 stk. 2 samt § 18 stk. 1 og 2:
Ændring af færdselsretning og placering mv. til fare eller ulempe for andre.

FL § 21 stk. 1-3:
Tilsidesættelse af reglerne om overhaling.

FL § 22 stk. 2:
Forøgelse af hastigheden, når man overhales.

FL § 23 (og forbud fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning):
Tilsidesættelse af forbud mod overhaling.

FL § 24 stk. 1:
Tilsidesættelse af reglerne om vognbaneskift.

FL § 25:
Overhaling ved fodgængerfelt.

FL § 26 stk. 2-4 og 6 (eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning):
Tilsidesættelse af vigepligt.

FL § 37 stk. 4:
Kap- og væddekørsel.

FL § 42 – 43 a (eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavle eller anden afmærkning):
Overskridelse af hastighedsgrænse med mere end 30 pct.

FL § 51 stk. 7:
Befordret børn under 5 år på trehjulet knallert uden sikkerhedssele.

FL § 52 stk. 5:
Befordret børn under 135 cm på tohjulet motorcykel
Befordret børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele.

FL § 80 stk. 4 pkt. 1, § 80a stk. 1 og 2 jf. stk. 6 pkt. 1, § 80 b stk. 4 pkt. 2 og § 81 stk. 3:
Manglende anveldelse af sikkerhedsudstyr til børn.